Kemin Lämärit ry:n toiminta-ajatus

Arvot

Kemin Lämäreiden arvoja ovat: yksilön henkisen kasvun tukeminen, sosiaalisuuteen kasvattaminen, urheilullisten elämäntapojen opettaminen, terveellisten elämäntapojen opettaminen, monipuolisten liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja jääkiekkotaitojen kehittäminen. Arvot luovat pohjan Kemin Lämäreiden tavalle toimia kaikkien sidosryhmien kanssa.

Missio

Kemin Lämäreiden missio on kasvattaa ja ohjata lapsia ja nuoria saavuttamaan terveet elämäntavat, luomaan sosiaalisia suhteita ja liikkumaan sekä kilpailemaan rehdisti ja reilusti.

Visio

Kemin Lämärit on tunnettu ja merkittävin jääurheilun kasvattajaseura sekä terveysliikuntapalveluiden tarjoaja Meri-Lapin alueella.