Kemin Lämärit ry:n toiminta-ajatus

Arvot

Kemin Lämäreiden arvoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yhteisöllisyys, osaamisen
kehittäminen, yhteistyö, Lämäri-perheen monipuolinen kasvattaminen sekä palveluosaaminen ja
talous. Arvot luovat pohjan Kemin Lämäreiden tavalle toimia kaikkien sidosryhmien kanssa.

Missio

Kemin Lämäreiden missiona on näkyminen arjessa ja seuraurheilun positiiviseen kuvaan
vaikuttaminen, olla tunnettu liikuttaja, kouluttautumisen mahdollistaminen, seuratoimijoiden
toimenkuvien esiintuominen sekä taloudesta huolehtiminen.

Visio

Kemin Lämärit on tunnettu ja merkittävä jääurheilunkasvattajaseura, cheerleading toiminnan
kehittäjä sekä terveysliikuntapalveluiden ja palvelusopimusten tarjoaja Meri-Lapin alueella.